วช.ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๔ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

You may also like...