วช.ร่วมสอศ. บ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา “พัฒนาคน พัฒนอาชีวะ”

You may also like...