ศิลปินไทยโชว์ผลงานโดดเด่นสะท้อนความท้าทายในโลกปัจจุบัน คว้ารางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคการประกวดจิตรกรรมยูโอบีระดับภูมิภาค ปี 2565

You may also like...