วช. ปลื้ม! เยาวชนนำเสนอผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์-นวัตกรรม งานวันนักประดิษฐ์

You may also like...