วธ.จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 4 ภาค ทั่วไทย

You may also like...