ซีพีเอฟ ถ่ายทอดโมเดล BCG หนุนสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมรายได้ “ชุมชนกับดักขยะทะเล” จ.สมุทรสาคร

You may also like...