วช.นำปัญญาประดิษฐ์ “โดรนแปรอักษร”ตอบโจทย์พัฒนาทักษะเยาวชน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

You may also like...