กว่าจะได้เป็น ‘ไก่อวกาศ’ CPF เปิดโรงงานโชว์กระบวนการผลิตเนื้อไก่ปลอดภัย

You may also like...