ทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมชมรมนิสิตเก่ามก. จ.ภูเก็ต – จ.พังงา จัดกิจกรรมปล่อยเต่าสู่ทะเล

You may also like...