มอบ “รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น”
“ดวงเดือน” จากไทยประกันชีวิต

You may also like...