ต่างชาติหอบเงิน16,000 ล้านบ.
ลงทุนไทยปี 58 ญี่ปุ่นแชมป์

You may also like...