หลวงพ่อจรัญ อาการคงเดิม
ต้องถวายเครื่องช่วยหายใจ

You may also like...