‘เครื่องล้างแอร์อัตโนมัติ’แชมป์
“นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”มัธยม

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นในระดับเยาวชนภายใต้โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ภายในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๙ ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Life & Learn” ณ ไบเทค บางนา เพื่อเป็นเวทีให้นักประดิษฐ์ไทยและเยาวชนไทยได้สร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์คิดค้นนำสู่การเรียนรู้และพัฒนา เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ผลงาน“เครื่องล้างแอร์ระบบอัตโนมัติ”คว้ารางวัลชนะเลิศด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานระดับมัธยมศึกษา

ทั้งนี้ภายในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๙  มีเยาวชนทั้งนักเรียนและนักศึกษาทั่วประเทศนำผลงานเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น ๒๖๒ ผลงาน แบ่งประเภทรางวัล เป็น ๓ ประเภท คือ ประเภทมัธยมศึกษา เข้าประกวดใน ๓ กลุ่มเรื่อง ประเภทอาชีวศึกษา เข้าประกวดใน ๓ กลุ่มเรื่อง และอุดมศึกษา เข้าประกวดใน ๔ กลุ่มเรื่อง

ระดับมัธยมศึกษา ในกลุ่มเรื่องที่ ๑  คือ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  ผลปรากฎว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานเรื่อง “เครื่องล้างแอร์ระบบอัตโนมัติ”  จากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล

เครื่องล้างแอร์3

“เครื่องล้างแอร์ระบบอัตโนมัติ”  

เครื่องล้างแอร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ ๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมวัสดุทดแทนไม้เชิงวิศวกรรมคุณภาพสูง ฆ่าเชื้อ MERS ต้านอนุมูลอิสระเสริมความงามจากกากเบียร์” จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

12695395_1203941199619273_1854985935_o (1)

12669146_1203941179619275_1634545634_o

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง “เครื่องหล่อเทียนมหัศจรรย์” จากโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ จังหวัดพิจิตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ จะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ก้อนพลังงานกากกาแฟนาโน” จากโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จังหวัดระยอง

12698820_1203942032952523_1437690283_o

 “ก้อนพลังงานกากกาแฟนาโน”

12695250_1203942046285855_1842905403_o

สำหรับกลุ่มเรื่องที่ ๒ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง “แอพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาดาราศาสตร์” จากโรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ ๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ถุงมือสัญญาณจราจร” จากโรงเรียนสุราษฏร์พิทยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี และผลงานเรื่อง “กล้องจุลทรรศน์อัจฉริยะ” จากโรงเรียนตะโหมด จังหวัดพัทลุง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง “รถบังคับด้วยระบบเอฟพีวีและวิทยุบังคับเพื่อใช้งานสำรวจพื้นที่ตามลักษณะภูมิประเทศ” จากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ จะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง “คีมจับกิ๊ปเดินสายไฟอเนกประสงค์ 5 in 1” จากโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู

กลุ่มเรื่องที่ ๓ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาที่เกิดจากภูมิปัญญาไทย รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง “พลังคู่กะเทาะล้าง 3 in 1” จากโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

12669806_1203941646285895_1644386038_o

“พลังคู่กะเทาะล้าง 3 in 1”

12695671_1203941626285897_681614223_o

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ ๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ตู้ผึ่งและอบยางแผ่นอัตโนมัติ” จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง “การพัฒนาเครื่องปั่นด้ายเพื่อกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง แบบ ๓ หัวปั่น” จากโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ จะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง “เฟืองสร้างลายทอเสื่อ” จากโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา

You may also like...