เอสเอ็มอีแบงก์อบรมSMEsฟรี
“สิทธิประโยชน์ทำบัญชีเดียว”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) จัดอบรมหลักสูตร “โค้งสุดท้ายกับสิทธิประโยชน์บัญชีเดียว” ในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรกองทัพบก (วิภาวดี) กรุงเทพฯ เปิดอบรมฟรี ให้แก่ลูกค้าธนาคารและผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ ร่วมอบรมให้ความรู้ การจัดทำบัญชีเดียวให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของกิจการและทราบถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากมาตรการบัญชีเดียว

พร้อมทั้ง อำนวยความสะดวกรับบริการจดแจ้งบัญชีเดียวผ่านเว็บไซต์ จากกรมสรรพากรภายในงาน

ทั้งนี้ เอสเอ็มอีแบงก์ ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการปรึกษาแนะนำ ยื่นกู้สินเชื่อดอกเบี้ย 4% และโครงการร่วมลงทุน ผู้ที่สนใจสำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  Call Center โทร. 1357

You may also like...