มอบรางวัล “เพชรสวนนนท์”
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

You may also like...