วท.แจงสารไพโรเจนไม่ติดไฟ
ใช้ดับไฟสูดนานหมดสติ-ตาย

You may also like...