วช. มอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 64 “นวัตกรรมตู้อบฆ่าเชื้อไวรัสไฮบริด 3” ระบบบริการ ต้านโควิด-19

You may also like...