“ไทยประกันชีวิต” หนุนกาชาด
ทำเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก

 

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จากแพทย์หญิงเยาวลักษณ์ อัครวิเนค Senior Medical Consultant บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการจัดทำเสื้อยืดในวันสำคัญ “วันผู้บริจาคโลหิตโลกประจำปี 2559”  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทางบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 395,968 บาท โดยพิธีมอบดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

You may also like...