เคทีซีส่งมอบคอมพิวเตอร์
ให้น้องผู้พิการสายตาเพชรบุรี

You may also like...