วช.นำทีมนักวิจัย นักประดิษฐ์ไทย
สร้างชื่อในเวทีระดับนานาชาติ

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศความสำเร็จอีกครั้ง   “การนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทยร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ” ที่นักวิจัย นักประดิษฐ์ไทยสามารถไปสร้างชื่อในเวทีระดับนานาชาติ  ณ ห้องประชุม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  วช.   โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ และ ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวรายงาน

ความสำเร็จครั้งล่าสุด วช. ได้นำนักวิจัย นักประดิษฐ์ไทย เข้าร่วมประกวด จำนวน 91 ผลงาน จาก 32 หน่วยงาน ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายประถม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

โดยผลงานของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยสามารถคว้ารางวัลสูงสุดของงาน คือ รางวัล Grand Prix (Grand Prix du Salon International des Inventions de Geneve) จากผลงานเรื่อง “การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอตาอย่างอัตโนมัติจากภาพถ่ายจอตาในรูปแบบแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน” ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ นักวิจัย นักประดิษฐ์ไทย ยังได้รับรางวัลสำคัญในการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติครั้งนี้ ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold Medal with Congratulations of Jury) จำนวน 9 ผลงาน รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จำนวน 22 ผลงาน รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จำนวน 37 ผลงาน รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) จำนวน 22 ผลงาน และรางวัลพิเศษ (Special Award) จากประเทศต่าง ๆ จำนวน 24 รางวัล

You may also like...