ซุบซิบ..เจาะเทรนด์ยุคไทยแลนด์ 4.0
ธุรกิจโตต่อ แรงงานท่องเที่ยวบูม

 

ปีนี้ต้องยอมรับกระแสไทยแลนด์ 4.0 ถือเป็นจุดเปลี่ยนของตลาดแรงงาน ซึ่ง ตลาดแรงงานยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี เนื่องจากมีการผลัดเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมเดิม มาเป็นอุตสาหกรรมใหม่ ด้านแรงงานมีการปรับตัวไปตามสถานการณ์ ซึ่งแรงงานต้องปรับตัวให้ทันต่อความต้องการของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมในประเทศ

นางสาวสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เผยความต้องการของตลาดแรงงานครึ่งปีแรก ธุรกิจที่มีความต้องการแรงงานสูง ได้แก่ ธุรกิจการให้บริการ ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยี ยังคงมาแรง ธุรกิจด้านสินค้าอุตสาหกรรม ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ล้วนยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ใครที่รู้ตัวอยู่ในกลุ่มธุรกิจนี้เตรียมเฮได้เลย และอย่าลืมหมั่นพัฒนาทักษะแรงงานอยู่เสมอ  อีกทั้งเร็วๆ นี้คาดว่าแมนพาวเวอร์กรุ๊ปจะมีผลสำรวจออกมาให้เราติดตามอีกแน่นอน

You may also like...