โรงแรมดุสิตธานี ฉลอง
ความสำเร็จยาวนาน 48 ปี

 

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปีของโรงแรม   โดยผู้บริหาร คุณชนินทธ์ โทณวณิก  รองประธานกรรมการ (Vice Chairman) และประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman of the Executive Committee)  ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล และคุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DTC  ร่วมบอกเล่าตำนานยาวนาน 48 ปีของโรงแรม พร้อมกันนี้ได้จัดทำเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ของดุสิตธานี กรุงเทพฯ และมอบแก่ผู้ร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีทุกท่าน

You may also like...