งานทหารผ่านศึก๒๖ม.ค.–๓ก.พ.๖๑
ฉลอง ๗๐ ปีองค์การทหารผ่านศึก

You may also like...