กลุ่มทรูชวนเพื่อนคู่ค้า 10 จังหวัด
ผสานพลังTogether, We are No.1

You may also like...