“เมืองไทยประกันชีวิต” ร่วมงาน
วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้ง19

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คณะผู้บริหาร และตัวแทน ร่วมพิธีเปิดบูธเมืองไทยประกันชีวิต ในงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 19 โดยได้จัดเตรียมผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านประกันชีวิตและสุขภาพไว้อย่างหลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทุกไลฟ์สไตล์ งานจัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

You may also like...