ผอ.วช.ไปจีนบรรยายที่ประชุม
“การเสวนาอารยธรรมเอเชีย”

You may also like...