Author: ThinSiam DotCom

พลังการตรวจสอบของผู้บริโภคสื่อ สะท้อนการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมสื่อมวลชนในการสื่อสารยุคดิจิทัล

พลังการตรวจสอบของผู้บริโภคสื่อ สะท้อนการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของสื่อมวลชนในการสื่อสารยุคดิจิทัล 22 กันยายน 2564  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดเสวนาออนไลน์ ประเด็น “การสื่อสารยุคดิจิทัลด้วยป …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

กสอ. เผย 3 แบรนด์ แชมป์โครงการ Thai Designer Academy 2021

ขับเคี่ยวกันด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเฟ้นหาที่สุดของนักออกแบบแฟชั่น Thai Designer Academy 2021 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ประกาศผลการตัดสิน โดยแบรนด์ WINYA , แบรนด์ BWILD by Heart และ แบรนด์ HATSA …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

พม.ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสามเสาหลักอาเซียน เตรียมประชุมสุดยอดอาเซียนตุลาคมนี้

พม. เข้าร่วมประชุมร่วมเจ้าหน้าที่อาวุโสสามเสาหลักอาเซียน เตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนตุลาคมนี้  เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 64 เวลา 08.30 – 11.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและควา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ผส.จับมืออปท.หนุนแนวคิด “ร่วมแรง ร่วมใจ ผู้สูงวัยกายใจเบิกบาน”

ศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เป็นการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผู้สูงอายุ ในชุมชนรูปแบบหนึ่ง โดยใช้ชุมชนเป็นฐานและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ แกนนํา อาสาสมัคร ชุมชน องค์การเครือข่าย มีส่วนร่วมขั …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

พช. จับมือ ไปรษณีย์ไทย – ป.ปัน วิสาหกิจเพื่อสังคม ดันแพลตฟอร์ม Jubjaai.Com เชื่อมสินค้า OTOP ช่วยชุมชน

​กรมการพัฒนาชุมชน, บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด และ บริษัท ป.ปัน วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการนำผลิตภัณฑ์ OTOP ที่คัดสรรขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Jubjaa …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สทน. จับมือ วศ. ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์พัฒนาด้านวัสดุศาสตร์ ผลิตชุดป้องกันรังสีจากยางธรรมชาติ-วัสดุสำหรับอวกาศ

วันที่ 22 กันยายน 2564  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) และกรมวิทยาศาสตร์บริการ  ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อผลิตชุดป้องกันรังสีจากยางธรรมชาติ การนำเทคโนโลยีน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สกสว. เปิด PMU Forum ด้านการแพทย์ ผนึกหน่วยบริหารทุนวิจัย-นวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ

วันนี้ (22 กันยายน 2564) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดการประชุม “PMU Forum ด้านการแพทย์และสุขภาพ” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยเชิญผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่าง …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ททท. ปลื้มโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล ขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม เพื่อเร่งฟื้นท่องเที่ยวประสบความสำเร็จ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แถลงผลดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล (Empowering Tech Tourism) โครงการที่ช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการในการใช้เทคโนโลยีเสริมศักยภาพธุรกิจรับย …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 46,023,016 โดส ทั่วโลกฉีด 6,010 ล้านโดส ใน205 ประเทศ

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 22 กันยายน ฉีดวัคซีนแล้ว 46,023,016 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,010 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 339.95 ล้านโดส โดยจังหวัดของไ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ปฏิทินข่าว.. วว.จัดอบรมเทคนิคเลี้ยงจิ้งหรีดปลอดสาร 23ก.ย.นี้

วว. จัดอบรมฟรี! เทคนิคเลี้ยงจิ้งหรีดปลอดสารก่อภูมิแพ้และการแปรรูปจิ้งหรีดอย่างง่าย กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]