Category: การศึกษา-วิทย์-เทคโนฯ

วช. ร่วมสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดอบรมหลักสูตรการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วช. ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดอบรมหลักสูตรการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นวิจัยเชิงรุกสอดรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานการวิจัยแห่งชา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ศน.พัฒนาสมรรรถนะพระธรรมวิทยากร สร้างแกนนำ-เครือข่ายเผยแพร่หลักธรรมแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน

ศน. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรรถนะพระธรรมวิทยากรสร้างแกนนำและเครือข่ายเผยแพร่หลักธรรม ความรู้ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมห …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. โชว์ผลงานวิจัย งานครบรอบ 90 ปี รัฐสภาไทย

วช. โชว์ผลงานวิจัย ในงานครบรอบ 90 ปี รัฐสภาไทย วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้นำคณะนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช.เชิดชู นักวิจัยจุฬาฯ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ-นิเทศศาสตร์ ปี65

วช. เชิดชู รองศาสตราจารย์ ดร.วธนน์ วิริยสิทธาวัฒน์ เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประจำปี 2565 จากแนวคิด “เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต Blockchain ” วันที่ 27 มิถุนายน 2565 สำน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

เชิญชวนงดเหล้าเข้าพรรษา! คณะสงฆ์ล้านนาจับมือประชาคมงดเหล้า 8 จังหวัด พลิกกลยุทธ์ “บ้านวัดโรงเรียนราชการ” (บวร.) เน้นผู้นำต้องเป็นแบบอย่าง

เชิญชวนงดเหล้าเข้าพรรษา! คณะสงฆ์ล้านนาจับมือประชาคมงดเหล้า 8 จังหวัด พลิกกลยุทธ์ “บ้านวัดโรงเรียนราชการ” (บวร.) เน้นผู้นำต้องเป็นแบบอย่าง เริ่ม 14 กรกฎาคม 2565 นี้ ประชาคมงดเหล้าจังหวัด 8 จังหวัดภาคเห …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วธ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ -​จิตอาสา ถวายพระกุศล โอกาสวันคล้ายวันประสูติพระชนมายุครบ ๙๕ พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชฯ

วธ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และจิตอาสา ถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระชนมายุครบ ๙๕ พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. ปลื้มกิจกรรมบ่มเพาะศักยภาพพัฒนาสิ่งประดิษฐ์-นวัตกรรม สร้างนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ โชว์ผลงานยอดเยี่ยม 18 รางวัล

วช. ปลื้มกิจกรรมบ่มเพาะศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สร้างนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ โชว์ผลงานยอดเยี่ยม 18 รางวัล วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็น …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สวทช. นำทัพนักวิจัยหญิง-ผลงานวิจัยร่วมงานประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก 2565 (GSW 2022)

สวทช. นำทัพนักวิจัยหญิงและผลงานวิจัยร่วมงานประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก 2565 (GSW 2022) แสดงศักยภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความสัมพันธ์และเครือข่าย หนุนการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 25 …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. จับมือ มว. – มช. ร่วมมือสร้างมาตรฐานเครื่องวัดฝุ่นต้นทุนต่ำของไทย

วช. จับมือ มว. – มช. พร้อมร่วมมือสร้างมาตรฐานเครื่องวัดฝุ่นต้นทุนต่ำของประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จับมือก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

มทร.ธัญบุรี ต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2565 เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์-สัมพันธ์พี่น้อง

มทร.ธัญบุรี ต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2565 เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์-สัมพันธ์พี่น้อง เฟรชชี่ มทร.ธัญบุรี ตบเท้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ล้นหอประชุม มุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างพี่น้ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]