Category: การศึกษา-วิทย์-เทคโนฯ

วช. ร่วมสร้างสังคมปลอดภัย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม “BeBrave”

วช. ร่วมสร้างสังคมปลอดภัย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม “BeBrave” ป้องกันการกระทำความผิดทางเพศ ในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน วันที่ 11 เมษายน 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. MOU DIPROM เสริมแกร่งเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Kick Off “เซรามิกลำปาง”

วช. MOU กับ DIPROM เสริมแกร่งเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Kick Off “เซรามิกลำปาง” พัฒนาวัสดุขั้นสูง เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สสส. สานพลัง ภาคี หนุน อว. ดันนโยบาย “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข”

อึ้ง! บุคลากรในมหา’ลัยไทย มีปัญหาสุขภาพใจ 57.4% สสส. สานพลัง ภาคี หนุน อว. ดันนโยบาย “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ยกระดับสถานศึกษาต้นแบบสู่องค์กรสุขภาวะยั่งยืน 13 แห่ง เล็งขยายผล 84 แห่ง สร้างสุขภาวะบุคลา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สอวช. เปิดผลสำรวจ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคต

สอวช. เปิดผลสำรวจ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคต เตรียมพร้อมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรรองรับความต้องการของประเทศ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สจล.เปิดตัวโครงการ EV-Car Sharing : KMITL E-Bike Sharing Project

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับบริษัท ฮ้อปคาร์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านการเช่ายานพาหนะไฟฟ้า ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันนั้น ได …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. จับมือ ม.อ -กทม. เซ็น MOU สนับสนุนการแพทย์ ด้วยงานวิจัย-นวัตกรรม

วช. จับมือ ม.อ และ กทม. เซ็น MOU สนับสนุนการแพทย์ ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และ กรุงเทพมหานคร (กทม.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจแล …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. โดย ศูนย์ HTAPC ร่วมกับ มธ. ศูนย์ลำปาง หาทางออกแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ระดับอาเซียน

วช. โดย ศูนย์ HTAPC  ร่วมกับ มธ. ศูนย์ลำปาง หาทางออกแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ระดับอาเซียน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

อว. มอบของขวัญปีใหม่ ปี 67 “เท้าเทียมไดนามิกส์เอสเพส (sPace)” ฝีมือนักวิจัยไทย ให้รพ. 7 แห่ง

อว. มอบของขวัญปีใหม่ ปี 67 “เท้าเทียมไดนามิกส์เอสเพส (sPace)” จาก ฝีมือนักวิจัยไทย ให้กับ รพ. ทั้ง 7 แห่ง ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการให้ได้ใช้ฟรี วันที่ 3 เมษายน 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

เปิด3 โครงการวิจัย สวทช. ทุนล้านช้าง-แม่โขง “เห็ด มันสำปะหลัง – มาตรฐานผลิตภัณฑ์ระบบราง”

3 โครงการวิจัย สวทช. ทุนล้านช้าง-แม่โขง เปิดตัวผลงานสู่สาธารณะ มุ่งงานวิจัยเห็ด มันสำปะหลัง และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระบบราง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในประเทศกลุ่มลุ่มน้ำโขง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วิเคราะห์สาเหตุโครงสร้างถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวไต้หวัน

วิเคราะห์สาเหตุโครงสร้างถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวไต้หวัน จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.4 แมกนิจูด เกิดขึ้นนอกชายฝั่งตะวันออก ห่างออกไปทางทิศใต้ของเมืองหัวเหลียนประมาณ 20 กิโลเมตร ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาค …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]