Category: การศึกษา-วิทย์-เทคโนฯ

วช. หนุน มก.วิจัย 3 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อผู้สูงอายุ

Print Friendly, PDF & Email

วช. หนุน มก.วิจัย 3 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อผู้สูงอายุ “ซุปปลาทูน่า-เจลโภชนาการ-ก๋วยเตี๋ยวข้าวแม่พญาทองคำ” สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)สนับสนุนนักวิ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“สมาคมเพื่อนชุมชน” เปิดประตูสู่อนาคต 2021 เวทีแนะแนวเรียนต่ออุดมศึกษา สร้างประสบการณ์ใหม่เรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์ สู่อาชีพในฝัน

Print Friendly, PDF & Email

“สมาคมเพื่อนชุมชน” ต่อยอดพัฒนาด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทยใน เปิดโครงการ “สมาคมเพื่อนชุมชนเปิดประตูสู่อนาคต 2021” จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ดึงผู้มีประสบการณ์ตรงเข้าร่วมชี้แนะ หวังเป็นเว …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สกสว. จับมือภาคีวิจัยไทย – อังกฤษ ร่วมหนุนเวที COP26 รับมือ Climate Change ช่วยภาคเกษตร

Print Friendly, PDF & Email

สกสว. จับมือภาคีวิจัยไทย – อังกฤษ ร่วมหนุนเวที COP26 รับมือ Climate Change ช่วยเหลือภาคเกษตร UK Research and Innovation (UKRI) Natural Environment Research Council (NERC) สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจัก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

นักวิชาการ เผย3 ใน 4 ของถนนเมืองไทยไม่ปลอดภัย

Print Friendly, PDF & Email

นักวิชาการ เผย3 ใน 4 ของถนนเมืองไทยไม่ปลอดภัย ต้นเหตุการณ์ตายจากมอร์เตอร์ไซค์สูงสุด จี้รัฐจัดงบ 15,000 ล้านต่อปี ลงทุนพัฒนาโครงข่ายถนน ช่วยลดตายปีละ 7,500 คน ศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล ผู้จัดการศูนย์ความเป็น …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สกสว. เปิดฟลอร์ เผยข้อมูลทบทวนกลไก-มาตรการส่งเสริมระบบนวัตกรรมภาครัฐ

Print Friendly, PDF & Email

สกสว. เปิดฟลอร์ เผยข้อมูลทบทวนกลไกและมาตรการส่งเสริมระบบนวัตกรรมของภาครัฐ รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  เป็นประธานเปิดก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

อย.ผ่านชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบ SELF TEST จากนาโนเทค สวทช.

อย.ผ่านชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบ SELF TEST จากนาโนเทค สวทช.

Print Friendly, PDF & Email

ชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบ SELF TEST จากนาโนเทค สวทช. ผ่านการประเมินเทคโนโลยีจาก อย. หลังประสบความสำเร็จในการพัฒนาชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบ Professional Use สำหรับผู้ใช้ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. ร่วมจ. ชุมพร นำทีมวิจัย ลุยพื้นที่ ดันนวัตกรรมแปรรูปผลไม้ ช่วยชาวสวนมังคุดแก้ปัญหาผลิตผลล้นตลาด

Print Friendly, PDF & Email

วช. ร่วมกับ จ. ชุมพร นำทีมวิจัย ลุยพื้นที่ ดันนวัตกรรมแปรรูปผลไม้ ช่วยชาวสวนมังคุด แก้ปัญหาผลิตผลล้นตลาด วันนี้ (20ตุลาคม 2564) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สวทช. ร่วม 4 พันธมิตร หนุนสร้าง Tech Startup จัดกิจกรรม “AI Innovation JumpStart Batch3: Pitching Online”

Print Friendly, PDF & Email

สวทช. ร่วมกับ 4 พันธมิตร หนุนสร้าง Tech Startup จัดกิจกรรม “AI Innovation JumpStart Batch3: Pitching Online” กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ม.มหิดล-ซีพีเอฟ ร่วมพัฒนาบุคลากรซีพี เวียดนาม

Print Friendly, PDF & Email

ม.มหิดล-ซีพีเอฟ ร่วมพัฒนาบุคลากรของซีพี เวียดนาม ก้าวสู่องค์กรเป็นเลิศด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. วิจัยคาดการณ์ปริมาณน้ำล่วงหน้า 2 สัปดาห์ รับมืออุทกภัย ปี 64

Print Friendly, PDF & Email

ปัญหาอุทกภัยในปี 2564 ช่วงเดือนกันยายนถึงปัจจุบัน เกิดจากปริมาณฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงวันที่ 8-11 กันยายน 2564 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้รับอิทธิพลของพายุโซนร้อ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]