Category: การศึกษา-วิทย์-เทคโนฯ

วันคล้ายวันสถาปนา รร.สาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)ครบรอบ 68 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติเป็นประธาน “งานคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 68 ปี โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 24 มิถุนายน 2567- ม …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“ศุภมาส” ย้ำ สอวช. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนากำลังคนคุณภาพ

“ศุภมาส” ย้ำ สอวช. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนากำลังคนคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐ พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัต …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

นายกเทศมนตรีนครสวรรค์ ร่วมททท.จัดอบรมเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร เยาวชน หนุนท่องเที่ยว

นายกเทศมนตรีนครสวรรค์ ร่วมกับททท.สนง. นครสวรรค์ นำเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร สร้างการเรียนรู้และบ่มเพาะเยาวชน พร้อมยกระดับการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานการท่องเท …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ ททท.เปิดน่านฟ้าจัดงาน “NAKHONSAWAN DRONE LIGHT SHOW”

จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับททท.นครสวรรค์ เปิดน่านฟ้าจัดงาน “NAKHONSAWAN DRONE LIGHT SHOW” ตระการตา สร้างสีสันเมืองนครสวรรค์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวนับหมื่นคน 20 มิถุนายน 2567 จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงาน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สอวช. ยินดี “รศ.พานิช อินต๊ะ” สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติเห็นชอบเสนอเรื่องโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านนวัตกรรมคนแรกของไทย

สอวช. ยินดี “รศ.พานิช อินต๊ะ” สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติเห็นชอบเสนอเรื่องโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านนวัตกรรมคนแรกของประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

การประลองฝีมือชิงแชมป์เยาวชนดนตรี รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ณ นครสวรรค์

วช.ร่วมกับมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข และ Thai PBS จัดการประลองฝีมือแข่งขันเยาวชนดนตรี รอบสุดท้าย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ณ เวทีพาสาน สัญลักษณ์ต้นน้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ วันท …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช.ร่วมจ.นครสวรรค์ มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข นำเสนอผลงาน Soft Power “วัฒนธรรมดนตรีเพื่อพลังสร้างสรรค์เศรษฐกิจใหม่”

Soft Power “วัฒนธรรมดนตรีเพื่อพลังสร้างสรรค์เศรษฐกิจใหม่” วช. นำผลงานวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ผสานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม นำเสนอโดยการเรียงร้อยของศิลปินและวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตร้าในงาน “เมืองแมนแดนสว …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

กระทรวง อว. โดยซินโครตรอนจัดบรรยายใช้ AI เขียนงานวิจัย งานประชุมกลุ่มผู้ใช้ประจำปี 2024

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เสริมแกร่งให้กลุ่มผู้ใช้บริการด้วยการจัดหัวบรรยายพิเศษการใช้ AI เขียนบทความวิจัย ภายในงานการประชุมกล …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

กระทรวง อว. โดย สอวช. เผยผลสำเร็จ เป้าหมายการพัฒนากำลังคน

กระทรวง อว. โดย สอวช. เผยผลสำเร็จและเป้าหมายการพัฒนากำลังคน ตั้งแต่มหาวิทยาลัยจนถึงวัยทำงาน สนับสนุนแนวทาง IGNITE THAILAND สร้างอุตสาหกรรมอนาคต ในการแถลงวิสัยทัศน์ “เตรียมทัพกำลังคน สร้างอุตสาหกรรมอนา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

นักวิจัย สจล. คว้ารางวัลนวัตกรรม ระดับนานาชาติผลงานเม็ดดินคุณสมบัติพิเศษเสริมธาตุอาหาร

นักวิจัย สจล. คว้ารางวัลนวัตกรรม ระดับนานาชาติ ผลงานเม็ดดินคุณสมบัติพิเศษเสริมธาตุอาหาร เพิ่มความชุ่มชื้นพืช ตอบโจทย์การปลูกพืชแบบยั่งยืน นักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]