Category: THAI SMEs

TMBเชิญ SME ร่วมสัมมนา
“คว้าโอกาสลงทุนโครงการรัฐ”

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบี เชิญชวนผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการประมูลงานภาครัฐ ร่วมงานสัมมนา “คว้าโอกาสการลงทุนในโครงการภาครัฐ”  ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ โรง …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

กสอ.จัดประกวดสื่อดิจิตอล
หนุนSMEสู่เศรษฐกิจดิจิตัล

  สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)เดินหน้าโครงการ Digital Economy กลุ่ม OTOP และ SMEs  ต่อเนื่อง ด้วยการเปิดตัว โครงการ “Digital OTOP Top Thai By D.I.P.” จัดประกวดผลงานด้านก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สนช.ร่วมวช.-คอบช.หนุน
ผู้ประกอบการนำวิจัยต่อยอด

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)ร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม โดยจะผลักดันให้เกิดนวัตกรรมจำนวน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“HELP WRIST” อีกไอเดียดี
เวทีปั้นนักธุรกิจใหม่ออมสิน

  “ธนาคารออมสิน” เป็นอีกสถาบันที่เปิดเวทีเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนให้กลายเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ จากการนำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมดี ๆ ที่จะสามารถต่อยอดไปเป็นธุรกิจทำเงินได้ โครงการประกวด …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]