Daily Archive: กุมภาพันธ์ 21, 2022

กรมเจ้าท่า แจงความคืบหน้าเพิ่มเติม แก้ปัญหาน้ำมันรั่วไหลทะเลระยอง

กรมเจ้าท่า ชี้แจงความคืบหน้าเพิ่มเติม การแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลกลางทะเลระยอง การดำเนินการขั้นตอนตามกฎหมาย และการฟื้นฟู เยียวยา ตามที่ได้มีการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร ในญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลง …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

เมืองไทยประกันชีวิต หนุนสร้างห้อง Trade & Finance LAB : Wall Street@UTCC ม.หอการค้าไทย

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และนายพุฒิ เด่นสมพรพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการ และนางสาว สาริศา ล่ำซำ ผู้ชำนาญงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์ก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

รัฐสภาร่วม จัดกิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้”

วุฒิสภา โดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน จัดกิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ร่วมกับ สสส.และภาคีเครือข่าย เพื่อระลึกถึงการสูญเสีย ‘หมอกระต่าย’ เ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กสอ.ปิดกิจกรรมเชื่อมโยงผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมสู่การตลาดท่องเที่ยว-ประกาศสุดยอดชุมชนต้นแบบ SE Hero

กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กสอ.จัดงานพิธีปิดกิจกรรมการพัฒนาเชื่อมโยงผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมสู่การตลาดท่องเที่ยว (Agro Journey Hunter)พร้อมประกาศผลสุดยอดชุมชนต้นแบบ SE Hero ยกระดับผู้ประกอบการวิสาหชุม …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]