Daily Archive: พฤศจิกายน 8, 2022

สคล. แนะ 7 วิธีลอยกระทงสร้างสุข พื้นที่ประกาศนโยบาย ปลอดแอลกอฮอล์ พลุ ดอกไม้ไฟ โคมลอย

สคล. แนะ 7 วิธีลอยกระทงสร้างสุข พื้นที่ประกาศนโยบาย ปลอดแอลกอฮอล์ พลุ ดอกไม้ไฟ โคมลอย สืบสานประเพณีแท้จริง “ร้อยเอ็ด” จัดใหญ่ “วราวุธ” เป็นประธานเปิด ขบวนแห่ มหรสพเต็มที่ แต่ปลอดเหล้า ปัจจัยเสี่ยง เตื …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“คาราบาวกรุ๊ป” รุกใหญ่ปลายปี ส่ง3ผลิตภัณฑ์ลงตลาด หวังเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดเครื่องดื่มชูกำลัง-เครื่องดื่มวิตามินซี

“คาราบาวแดง” รุกใหญ่ช่วงโค้งท้ายปี 2565 เปิดตัว 3 ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มส่วนแบ่งตลาดเครื่องดื่มชูกำลัง และตลาดเครื่องดื่มวิตามินซี ส่ง “คาราบาวแดง” สูตรใหม่อร่อยกว่าเดิม เพิ่มวิตามิน B12 สูง 4 เท่า ตั้งเ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

บทบาทขององค์การสันนิบาตมุสลิมโลกในการเสวนาระดับนานาชาติ

บทบาทขององค์การสันนิบาตมุสลิมโลกในการเสวนาระดับนานาชาติ      องค์การสันนิบาตมุสลิมโลกเป็นองค์กรศาสนาอิสลามนานาชาติ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองมักกะห์ อัล-มูคาร์รามะห์ มีจุดประสงค์ในการเผยแผ่อิสลามที่แท …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. หนุนนวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยหมักลดขยะอินทรีย์ สร้างรายได้เกษตรกร อ.สามพราน จ.นครปฐม

จากศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน และศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการผลิตปุ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สคล. แนะ 7 วิธีลอยกระทงสร้างสุข พื้นที่ประกาศนโยบาย ปลอดแอลกอฮอล์ พลุ ดอกไม้ไฟ โคมลอย

สคล. แนะ 7 วิธีลอยกระทงสร้างสุข พื้นที่ประกาศนโยบาย ปลอดแอลกอฮอล์ พลุ ดอกไม้ไฟ โคมลอย สืบสานประเพณีแท้จริง “ร้อยเอ็ด” จัดใหญ่ “วราวุธ” เป็นประธานเปิด ขบวนแห่ มหรสพเต็มที่ แต่ปลอดเหล้า ปัจจัยเสี่ยง เตื …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สสส.ชวนคนสภาลอยกระทงสร้างสรรค์ ปลอดเหล้า ปลอดสารเสพติด ปลอดปัจจัยเสี่ยง

สสส.ชวนคนสภาลอยกระทงสร้างสรรค์ ปลอดเหล้า ปลอดสารเสพติด ปลอดปัจจัยเสี่ยง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยโครงการสื่อส …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]