Daily Archive: เมษายน 6, 2023

วช. หนุน มอ.วิจัย ยกระดับยางพารา สร้างสินค้าจากหวายเทียม

วช. หนุน มอ.วิจัย ยกระดับยางพารา สร้างสินค้าจากหวายเทียม วัสดุยางธรรมชาติ เทอร์โมพลาสติก สร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ 5 เมษายน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วุฒิสภา-สสส.–ภาคีเครือข่าย เดินหน้าขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยทางถนน

วุฒิสภา-สสส.–ภาคีเครือข่าย เดินหน้าขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยทางถนน

วุฒิสภา-สสส.–ภาคีเครือข่าย เดินหน้าขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยทางถนน เน้นมาตรฐานการดำเนินคดีผู้กระทำผิดอุบัติเหตุทางถนน มุ่งหวังลดความสูญเสีย-ยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย-เกิดระบบการกำกับติดตามอย่างมีประส …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วุ่นชาวบ้านรวมตัวปกป้องวัด-ตรวจสอบเงินบัญชีวัดหิรัญญาราม บางคลาน พิจิตร

เกิดเหตุชุลมุน ชาวบ้านรวมตัวปกป้องวัดและตรวจสอบเงินบัญชีวัดหิรัญญาราม บางคลาน พิจิตร วันที่ 6 เมษายน 2566 ชาวบ้านจังหวัดพิจิตรมารวมตัวกันปกป้องวัด และสถานการณ์วันนี้ที่วัดหิรัญญาราม ตำบลบางคลาน อำเภอโ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

TCMA จับมือ กพร. มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเหมืองแร่ ตอบโจทย์ BCG

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) สนับสนุนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เสริมศักยภาพบุคลากร สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3 มุ่งยกระดับทักษะความรู้ ด้าน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]