Daily Archive: พฤษภาคม 28, 2023

​กองทัพเรือจัดเสวนาทางวิชาการ “๑๐๐ ปี วันสิ้นพระชนม์”

​กองทัพเรือจัดเสวนาทางวิชาการ “๑๐๐ ปี วันสิ้นพระชนม์ : สืบสานพระปณิธานกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “ https://www.youtube.com/@100-me5xm กองทัพเรือจัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “๑๐๐ ปี วันสิ้นพระชนม์ : ส …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช.นำทัพนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยสู่เวทีโลก ร่วมงาน INTARG 2023

นักประดิษฐ์นักวิจัยไทยสู่เวทีโลก วช.นำทัพสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมร่วมประกวดในเวที “The 16th International Invention and Innovation Show” (INTARG 2023) ณ เมืองคาโตไวซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์ สำนักงานการวิจัยแ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สธ.ประเมินยุทธศาสตร์ควบคุมโรคระหว่างประเทศ ระยะ 1 เสนอเพิ่มทักษะจำเป็น

สธ.ประเมินยุทธศาสตร์ควบคุมโรคระหว่างประเทศ ระยะที่ 1 เสนอเพิ่มทักษะจำเป็น มีกลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ในระดับเขต กระทรวงสาธารณสุข เผย การศึกษาประเมินผลยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านป้อ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

‘ออมสิน’​ ร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค จ.สุราษฎร์ฯ

ออมสิน ร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางญดาภรณ์ ศรีพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 6 นำทีมผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานธนาคารออมสินในพื้นที่ภาคใต้ ร่ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]