Daily Archive: กรกฎาคม 24, 2023

สแกนเนีย ส่งมอบรถบรรทุกรุ่นใหม่ โมเดล 2023 ต่อยอดธุรกิจขนส่งบ.เดอะโซลูชัน โลจิสติกส์

               นางอุมาพร นิวัติวิทิต ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (ที่ 4 จากซ้าย) นายทรงพล ตั้งตรีรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายขายรถบรรทุก (ที่ 2 จากซ้าย) และนายอำนาจ ทองทัย ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานขับรถ (ที …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“DIPROM” ผลักดัน Soft Power ไทย หนุนนักเขียนบทละครหน้าใหม่สู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม ร่วม “สานฝันปั้นนักเขียนบทสร้างสรรค์โตไวอย่างมืออาชีพ” กับกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดีพร้อมผ่านบทละครเชิงสร้างสรรค์ DIPROM Creative Drama Script – DCS 2023 พัฒนาและผลั …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]