Daily Archive: พฤศจิกายน 1, 2023

เกาะสมุยต้อนรับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบินปฐมฤกษ์ ‘ดอนเมือง-สมุย’

เกาะสมุยให้การต้อนรับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทาง ดอนเมือง-สมุยภายใต้แคมเปญ Island Vacations ‘Amazing Wonder Trilands’ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]