Daily Archive: ธันวาคม 1, 2023

ดาราตบเท้าร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ณ รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง

รู้หรือไม่ บริจาคโลหิต 1 ถุง ช่วยผู้ป่วยได้อย่างน้อย 3 ชีวิตดาราร่วมตบเท้าร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ณ รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาช …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เปิดตัวโครงการให้ความรู้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคระบบทางเดินหายใจ

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เปิดตัวโครงการให้ความรู้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคระบบทางเดินหายใจที่สามารถติดต่อได้ ภายใต้โครงการ #รู้ว่าเสี่ยง เลี่ยงเสียศูนย์ (#KnowMyRisk) แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชู …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]