ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19ใหม่​3ราย​มาจากต่างประเทศ

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563

🇹🇭 ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 3,045 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 3 ราย) เสียชีวิตรวม 57 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 2,929 ราย (96.19%) (เพิ่มขึ้น 1 ราย)

ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดย 2 รายมาจากประเทศคูเวต เข้ารับการรักษาที่สมุทรปราการ (State quarantine) อีก 1 รายมาจากประเทศรัสเซีย เข้ารับการรักษาที่จังหวัดชลบุรี (State quarantine)

กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,532 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (227), นนทบุรี (158), ยะลา (125), สมุทรปราการ (115), ชลบุรี (86), ปัตตานี (79), สงขลา (44), เชียงใหม่ (41) และ ปทุมธานี (39) โดยมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระหว่าง state quarantine และในจังหวัดต่างๆ รวม 108 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-อินโดนีเซีย +415 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 23,165 ราย)
-สิงคโปร์ +383 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 32,343 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +350 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 14,669 ราย)
-มาเลเซีย +187 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 7,604 ราย)
-ไทย +3 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,045 ราย)
-พม่า +2 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 203 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-เวียดนาม +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 327 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 124 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

You may also like...