ไทยขยายผลจับกุมหลังทลาย
เครือข่ายลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ

 

หนึ่งในตัวการสำคัญของกลุ่มขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติถูกจับกุมที่บ้านพักในกรุงเทพฯเมื่อ 3 มีนาคม 2558 หลังการติดตามนานนับปีของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) กรมศุลกากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสำนักงานบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN-WEN LEEO)โดยการสนับสนุนจากโครงการ ARREST ของ USAID

 

S__35332119

ผู้ต้องสงสัยชาวไทยที่ถูกจับกุมในบ้านพักนั้นเป็นบุคคลสำคัญของกลุ่มขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ และมีประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและการค้ามนุษย์ ซึ่งการจับกุมครั้งนี้เป็นการขยายผลจากการจับกุมผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฏหมายชาวอินเดียที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมของกลางคือ กระเป๋าเดินทางที่บรรจุเต่าจำนวนมาก โดยพยายามลักลอบนำเต่า มาจากเมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย เข้ามายังประเทศไทย โดยซุกซ่อนในกระเป๋าเดินทาง เพื่อจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดภูเก็ต แต่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมขณะรอเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้โดยสารและสัมภาระไว้ เนื่องจากเมืองโกลกาตา ถือเป็นแหล่งที่มีการลักลอบขนย้ายสัตว์ป่าที่ผิดกฏหมายนอกจากนี้ยังพบพิรุธเนื่องจากผู้ต้องสงสัยเปลี่ยนเป้าหมายการเดินทางอย่างกะทันหัน

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรองที่รวบรวมโดย ASEAN-WEN LEEO ทำให้ บก.ปทส. เชื่อว่าผู้ต้องสงสัยที่จับกุมได้มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญในกลุ่มขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่ารายสำคัญ ซึ่งมักใช้เส้นทางลักลอบขนย้ายเต่าบกและเต่าน้ำมาจากประเทศอินเดีย ปากีสถาน และบังกลาเทศ โดยมีเป้าหมายคือประเทศเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน และอีกหลายพื้นที่ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนสืบสวนสอบสวน

 

เหตุการณ์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่านี้เกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2558 เมื่อเจ้าหน้าที่พบกระเป๋าเดินทาง 11 ใบที่มีเต่าน้ำนับพันตัวจากเมืองดากา ประเทศบังกลาเทศถูกทิ้งอยู่บนสายพาน  เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่ขยายผลและสามารถจับกุมอดีตพนักงานขนกระเป๋าซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกขบวนการดังกล่าวได้ด้วย

 

นับเป็นเวลาหลายทศวรรษที่เจ้าหน้าที่ประเทศไทยสามารถจับกุมการลักลอบขนเต่าบกและเต่าน้ำได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้เพื่อนำไปเป็นสัตว์เลี้ยงหรือบางชนิดก็ถูกนำไปเป็นอาหาร ในอดีตการดำเนินคดีต่างๆ เป็นไปได้ยากเนื่องจากไม่มีหลักฐานเพียงพอ แต่ปัจจุบันด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สายการบินและหน่วยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรองที่มีของ ASEAN-WEN LEEO ส่งผลให้สามารถขยายผลสู่การจับกุมได้สำเร็จ

 

พันตำรวจเอกเอกสมโชค ตาผล ผู้กำกับการกอง 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวอีกว่า “หลังจากได้ข้อมูลข่าวกรองจากสำนักงานส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (ASEAN-WEN LEEO) ทำให้สารวัตรอโนธรซึ่งติดตามผู้ต้องสงสัยมาตลอดระยะทางกว่า 300 กิโลเมตร ในช่วง24ชั่วโมง จนในที่สุดเราก็สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้”

 

พันตำรวจตรี อโนธร ศรีทองใบ สารวัตรกองกำลังสืบสวน บก.ปทส. กล่าวว่า“ด้วยข้อมูลข่าวกรองจาก ASEAN-WEN LEEO และการได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิฟรีแลนด์ ทำให้เราได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อรูปคดีและการสืบสวน”

 

ร้อยตำรวจเอกวัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์ ผู้อำนวยการ ASEAN-WEN LEEO กล่าวว่า “เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่เจ้าหน้าที่ประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสืบสวนและจับกุมหนึ่งในผู้ต้องหาคนสำคัญของกลุ่มขบวนการลักลอบสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายข้ามชาติ  โดยกลุ่มอาชญากรรมองค์กรนี้ได้ลักลอบขนส่งเต่าบกและเต่าน้ำจำนวนมากที่ถูกจับมาจากเอเชียใต้ได้สำเร็จ ซึ่งนี่จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการดำเนินคดีกับขบวนการอื่นๆ ต่อไปในอนาคต”

You may also like...