Category: การศึกษา-วิทย์-เทคโนฯ

ชู​ “เศรษฐกิจพอเพียง” ทางออกของคนทุกระดับ​สู่ชีวิตสมดุล​ รับมือวิกฤต

Print Friendly, PDF & Email

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในการอภิปราย เรื่อง “New Normal ชีวิตวิถีใหม่กับความท้าทายทางสังคม” โดยมี พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติ ศาสตราจารย์ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ทัพวิจัย-นวัตกรรมสู้โควิด-19โชว์งาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563”

Print Friendly, PDF & Email

งาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 และชั้น 23 เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ ยังสามารถเข้าชมกันได้ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ซึ่งภายในงานมีผล …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ระดมงานวิจัย-นวัตกรรมพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ในงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ2563”

Print Friendly, PDF & Email

ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจร่วมชมสุดยอดผลงานวิจัยที่มีมากกว่า 300 ผลงานที่นำมาจัดแสดงภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 พร้อมร่วมรับฟังการสัมมนาในหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับการรองรับโรคอุบัติใหม่ ในวันที่ 3 …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. จับมือ มหาวิทยาลัยเกริก สนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

Print Friendly, PDF & Email

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ร่วมลงนามใน MO …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช.-มหาวิทยาลัยเกริก MOU ร่วมมือหนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

Print Friendly, PDF & Email

งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 วันที่ 3 สิงหาคม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ มีการจัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นระห …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. ร่วมมือสำนักงานกปร.นำองค์ความรู้งานวิจัย-นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

Print Friendly, PDF & Email

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงานกปร.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนขับเคลื่อนวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้ศูนย์แห่งความเป็นเลิศหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง กรุงเทพฯ

Print Friendly, PDF & Email

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงผลกระทบอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกมิติในวงกว้าง การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

มอบรางวัล​ ผู้เข้าประกวดวาดภาพปลากัดโครงการ​ “STAY​HOME NO COVID​ DRAW BETTA”

Print Friendly, PDF & Email

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)​ มอบรางวัลแก่ผู้เข้าประกวดวาดภาพปลากัด​ “STAY​HOME NO COVID​ DRAW BETTA” ใน โครงการ National Betta BioResource Project …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. ร่วมมือส่งเสริมพัฒนานักวิจัย เพื่อขยายผลสู่การใช้งานด้านความมั่นคง

Print Friendly, PDF & Email

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัด “พิธีแถลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัย ผลงานวิจัย และนวัตกรรม ด้านความมั่นคง” ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 (Thailand research expo 2020) ณ โรงแร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“วช. -สกสว.” กระทรวงการอุดมศึกษาฯ MOU “กยท.” กระทรวงเกษตรฯ ร่วมมือด้านยางพารา

Print Friendly, PDF & Email

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านยางพาราร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กระ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]