Category: การศึกษา-วิทย์-เทคโนฯ

สวทช. อว. เปิดยิ่งใหญ่โชว์วิจัยเด่น
“THAILAND TECH SHOW 2019”

Print Friendly, PDF & Email

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดยิ่งใหญ่ งาน THAILAND TECH SHOW 2019 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม 360 องศา เพื่อความยั่งยืน” เ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“ณัฏฐพล” ลั่นพร้อมจับมือกสศ.
ขจัดเหลื่อมล้ำเป็นนโยบายเร่งด่วน

Print Friendly, PDF & Email

  รมว.ศธ.พร้อมสานนโยบายลดความเหลื่อมล้ำกับกสศ.ส่งต่อข้อมูลให้ศธ.วางแผนจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือโอกาสทางการศึกษาเด็กยากจนได้ในอนาคต ชี้ความเสมอภาคทางการศึกษามุ่งเน้นให้เด็กเรียนเพื่อสร้างอาชีพ ไม่ใช …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช.-สกสว.-สถาบันKETEPเกาหลีใต้
ร่วมมือด้านวิจัยนักวิจัยพลังงาน

Print Friendly, PDF & Email

  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ The Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ส่งเสริมและสนั …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. ผลักดันงานวิจัย-นวัตกรรม​ ​
​ บริหารจัดการน้ำ-จังหวัด 4.0 ยั่งยืน

Print Friendly, PDF & Email

  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หน่วยงานให้ทุนวิจัยหลักของประเทศและส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน เป็นหน่วยงานกลางที่ประสาน เชื่อมโยงในการทำงานร่วมกันบนฐานงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดผล …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ก.วัฒนธรรมหนุนวงดุริยางค์​
เยาวชนไทยโชว์4ชาติยุโรป

Print Friendly, PDF & Email

  กระทรวงวัฒนธรรมหนุนสยาม ซินโฟนิเอตต้า วงดุริยางค์เยาวชนไทย แสดงทัวร์ยุโรป 4 ประเทศ โชว์ศักยภาพด้านดนตรีคลาสสิก หวังเป็นสะพานวัฒนธรรมไทยเชื่อมวัฒนธรรมตะวันตก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สพฐ. ระดม 225 เขตพื้นที่ศึกษา
ติดตาม-ช่วยเหลือนร.ยากจนพิเศษ

Print Friendly, PDF & Email

  สพฐ. ระดม 225 เขตพื้นที่ศึกษาเร่งติดตาม ช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษที่เหลืออีกกว่า 30,000 คนไม่ให้เสียโอกาสรับทุนเสมอภาค ด้าน กสศ. ชื่นชมครูและเขตพื้นที่มากกว่าครึ่ง กรอกข้อมูลช่วยเด็กครบ 100% …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ม.มหิดล ศาลายาเดินหน้ารณรงค์
ลดหวาน-ลดใช้แก้วพลาสติก

Print Friendly, PDF & Email

  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวโครงการ “รณรงค์ลดเครื่องดื่มประเภทที่มีน้ำตาลและลดใช้แก้วพลาสติก” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาคมในมหาวิทยาลัย ใ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

กอ.รมน.ผนึกวช.นำวิจัย-นวัตกรรม
ใช้ประโยชน์สร้างชุมชนเข้มแข็ง

Print Friendly, PDF & Email

  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จับมือสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บูรณาการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สวทช. ร่วมสนพ.จัดสัมมนา​
โชว์วิจัยระบบกักเก็บพลังงาน

Print Friendly, PDF & Email

  สวทช. ร่วมกับ สนพ. จัดสัมมนาเสนอผลงานวิจัยด้านระบบกักเก็บพลังงาน​หวังสร้างฐานความรู้ ต่อยอดพัฒนานวัตกรรม ตามนโยบายพลังงาน 4.0 ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า สืบเนื่ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วธ.มอบรางวัลประกวดงานเขียน
“เรื่องเล่าจากบ้านเรา” ปี ๒๕๖๒

Print Friendly, PDF & Email

  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกวดงานเขียนเรื่องเล่าจากบ้านเรา ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน พร้อมคุณศิริพรรณ ทอง …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]