Category: การศึกษา-วิทย์-เทคโนฯ

กลุ่มนวัตกรเครือข่าย FabLab สวทช. พัฒนาโล่หน้ากาก -กล่องกันเชื้อกระจาย มอบบุคลากรการแพทย์

Print Friendly, PDF & Email

“โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)” โดยการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ได้สนับสนุนโรงเรี …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

อพวช. ชวน 5 จังหวัดชายแดนใต้ส่งภาพถ่ายประกวดสะท้อนประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น “วิทย์ติดเลนส์”

Print Friendly, PDF & Email

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)จัดโครงการประกวดภาพถ่าย “วิทย์ติดเลนส์” สเปเชียล สำหรับพี่น้อง 5 จังหวัดชายแดนใต้ ในหัวข้อ Deep South …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สวพส. โชว์วิจัย “โลกร้อน…กับเกษตรบนดอย” ปรับตัว-แก้ไขอย่างไร กับสภาพอากาศแปรปรวน

Print Friendly, PDF & Email

นักวิจัย สวพส. เผยผลงานวิจัย “โลกร้อน…กับเกษตรบนดอย” หวังเป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง ที่พบกับการผันแปรของสภาพอากาศระหว่างปีค่อนข้างสูง โ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สอวช. เกาะติดวิกฤตโควิด นัดกูรูถกนัด2 ผุดโปรเจ็คความมั่นคงทางด้านอาหาร ฟื้นฟูประเทศ

Print Friendly, PDF & Email

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิระดับแนวหน้าของประเทศไทย ถกนัดสองผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ เตรียมผุดโปรเจ็คฟื้นฟูประเทศหลังวิกฤตการณ์โ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ครั้งแรกในไทย ม.มหิดล พัฒนานวัตกรรมเพิ่มตรวจ Covid-19 แม่นยำ

Print Friendly, PDF & Email

การตรวจเชื้อเพื่อยืนยันผู้เข้าข่าย และยืนยันผู้ป่วย Covid-19 เป็นงานที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญสูง โดยปัจจุบันทำได้โดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น ซึ่งการรายงานผลที่ผิดพลาดอาจทำให้ผู้เข้า …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“SongkranAR” แอปพลิเคชั่นรดน้ำขอพรช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย

Print Friendly, PDF & Email

นักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร บริษัท ธิงค์ สมาร์ท มีเดีย จำกัด ร่วมพัฒนา “SongkranAR” แอปพลิเคชั่นรดน้ำขอพรช่วงเทศกาล …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

โควิด-19 คร่า กว่า 100,000 คนทั่วโลก ในเวลา 101 วัน

Print Friendly, PDF & Email

โควิด-19 ทำลายชีวิตมวลมนุษยชาติทั่วโลก กว่า 100,000 คน ในเวลา 101 วัน ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) เปิดเผยผลการศึกษาของศูนย์ปฏิบัติก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ส่องร่างข้อเสนอปลดล็อกดาวน์ของอังกฤษ กรณีการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

Print Friendly, PDF & Email

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยผลการศึกษาว่า การควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้ว …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

อว.- บีโอไอ- เดลต้า ผนึกกำลังพัฒนาระบบอุปกรณ์ สำหรับชุดปลอดเชื้อบุคลากรทางการแพทย์ (PAPR)

Print Friendly, PDF & Email

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)​ มร.แจ็คกี้ ชาง (Jackie Chan …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ม.มหิดลบริการตรวจประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ตามมาตรฐานสากล -ให้ความรู้สู้ภัย Covid-19

Print Friendly, PDF & Email

จากเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้มีมติให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ Covid-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ทำให้เกิดการรณรงค์ และมาตรการทางสังคมต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]