Daily Archive: กันยายน 19, 2020

กสศ.จับมือ 66 เครือข่ายทั่วประเทศ ยกระดับการช่วยเหลือเด็กนอกระบบกว่า 35,000 คนทั่วไทย

กสศ.จับมือ 66 เครือข่ายทั่วประเทศ ยกระดับการช่วยเหลือเด็กนอกระบบกว่า 35,000 คนทั่วประเทศ ให้ได้รับการศึกษา หรือพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการและศักยภาพของเด็ก พร้อมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ และดูแลคุณภาพชีว …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

จีไอที มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้ง 14

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ (องค์การมหาชน) หรือ จีไอที จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 14 (GIT’s 14th World Jewelry Design Award 2020) โดยผู้ชนะเลิศ ได …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]