Daily Archive: กรกฎาคม 2, 2021

ZTE Corporation ร่วมกับ องค์กรด้านเทคโนโลยีระดับชั้นนำ จัดเสวนาออนไลน์ “วิวัฒนาการเทคโนโลยี 5G SA Prime”

ZTE Corporation ผู้ให้บริการรายใหญ่ระดับสากล ด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมระดับองค์กร และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตบนมือถือ ร่วมกับองค์กรด้านเทคโนโลยีระดับชั้นนำ จัดเสวนาออนไลน์ “วิวัฒนาการเทคโนโลยี “5G SA Prime” …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]