Daily Archive: กรกฎาคม 17, 2021

กลุ่มบริษัทแพนเธรา ส่งมอบถุงยังชีพ 1,000 ถุง 29 ชุมชนแออัดกรุงเทพฯ ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

กลุ่มบริษัทแพนเธรา ส่งมอบถุงยังชีพ 1,000 ถุง ให้กับ 29 ชุมชนแออัด ใน กรุงเทพฯ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 กลุ่มบริษัทแพนเธรา, บริษัทบริหารจัดการที่มีความหลากหลายด้านการลงทุน ทั้งในด้านความบันเทิง …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]