Daily Archive: กรกฎาคม 31, 2021

Food For Fighters ส่งมอบข้าวทะลุ 3 แสนแล้ว

ภารกิจข้าวแสนกล่อง สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ เครือข่าย Food For Fighters ยังคงยืนหยัดส่งข้าวให้พี่น้องในชุมชนคนเปราะบางเป็นเดือนที่ 3 ส่งมอบให้กับชุมชนใน 25 เขต กรุงเทพฯ และอีก 7 อำเภอในพื้นที่ปริมณฑลรวม 5 …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยประกันชีวิต คุ้มครองกรณีรักษาโควิด-19 แบบ Home Isolation

ไทยประกันชีวิต ให้ความคุ้มครองผู้ป่วยโควิด-19 กรณีรักษาแบบ Home Isolation  และ Community Isolation ตามเงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ พร้อมมอบบริการดูแลผู้เอาประกันภัยแบบครบรอบด้าน นายสวัสดิ์ นฤวรว …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สภากาชาดไทยชวนบริจาคเพื่อสนับสนุนจัดหาวัคซีนโควิด-19ให้ประชาชน

สภากาชาดไทย องค์กรสาธารณกุศลสงเคราะห์ชวนบริจาคเพื่อสนับสนุนการจัดหาวัคซีนโควิด-19 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงวัคซีนแก่ประชาชน ทั้งนี้สภากาชาดไทยมีภารกิจ 4 ด้านในการช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ 1.การบริการทางการแพ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]