เรื่องจริงต้องรู้…/ช. พิทักษ์..วิกฤติสภาพอากาศสหรัฐอเมริกา (1)

เห็นคนไทยดูข่าวความแปรปรวนทางสภาพอากาศสหรัฐฯ ดูพร้อมกับวิจารณ์นี่เป็นบาปกรรม ๆ ที่สหรัฐฯเคยทำกับโลก แล้วตอนนี้สิ่งที่เหนือกว่าลงมือลงโทษ ๆ ด้วยการให้มลรัฐที่มีทะเลทรายมีหิมะตก

(https://mymodernmet.com/snow-in-arizona/)

เห็นคำวิจารณ์แล้วรู้สึกหดหู่ สำหรับพวกนี้อะไรที่เกี่ยวกับสหรัฐฯล้วนไม่ดีทั้งสิ้น โดยเป็นความเชื่อที่ติดมาตั้งแต่สมัยสงครามเย็น ตอนนี้ถึงสงครามจะได้สงบ และประเทศคอมมิวนิสต์ต่างล้มเป็นแถบ ๆ

รวมทั้งลูกพี่สหภาพโซเวียตที่ยังต้องฟื้นฟู ขณะที่จีนกำลังก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจโลกอันดับหนึ่ง โดยจีนได้เปลี่ยนระบอบการปกครองจากสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ เป็นสังคมทุนนิยม

คือการปกครองยังคงเป็นคอมมิวนิสต์ แต่ถ้าเศรษฐกิจกลับเป็นทุนนิยม ปรบมือ ๆ ให้สหรัฐฯที่ได้พัฒนาระบบทุนนิยมจากการมีความกดขี่และความโหดร้าย

(https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/the-history-of-capitalism-how-the-u-s-approach-is-always-pragmatic/)

โดยเป็นเช่นนี้นับตั้งแต่โลกมีการพัฒนาการค้าจากทางเดียวเป็นสองทางเกือบ 200 ปีที่แล้ว ทั้งนี้ก่อนหน้าการค้าโลกจะเป็นทางเดียวคือ ส่งออก สั่งเข้ายังไม่มีเพราะทุกประเทศต่่างอยู่กันแบบพอเพียง

การสั่งเข้าเกิดหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม มีการผลิตสินค้าหลากหลายในจำนวนนี้เป็นอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ช่วยทุ่นแรง ทำให้การผลิตมีต้นทุนต่ำและมีผลผลิตสูง จนราคาอยู่ในระดับพอซื้อได้ทั่วโลก

แล้วการค้าโลกก็เจริญ ๆ พร้อมด้วยการเข้ามาของระบบนายทุนที่กดขี่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค มีการแข่งกันเพื่อผูกขาดตลาด จนบริษัทหลายแห่งสามารถค้าขายผูกขาด และสร้างฐานะตัวเองให้เป็นผู้มีอิทธิพล

(https://about.fb.com/media-gallery/executives/mark-zuckerberg/)

โดยยังเป็นผู้มีอิทธิพลในทุกด้าน ๆ สำคัญคือ การทหาร ซึ่งส่งผลให้โลกเกิดสงครามใหญ่สองครั้งศตวรรษที่แล้ว สหรัฐฯเริ่มเอาจริงกับนายทุนผูกขาด มีการออกฏหมายและการบังคับใช้เข้มข้น

ซึ่งพอกำจัดได้ก็หันมารณรงค์ให้นายทุนและผู้รับใช้มีสำนึกต่อสังคม สำนึกที่จะอยู่ร่วมกับผู้บริโภคอย่างมีความสุข และที่มากกว่านั้นก็คือ ยังมีการยกระดับสวัสดิการพนักงาน

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Public_Health_nursing.gif)

จนสหรัฐฯเป็นประเทศเด่นที่สุดเรื่องการปกป้องคุ้มครองแรงงาน ไม่มีนายจ้างคนไหนกล้าล่วงละเมิดสิทธิแรงงาน ผลงานนี้ทำให้วงการค้าและธุรกิจโลกเกิดกระแสสีเขียว คือนอกจากให้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ยังให้การดูแลพนักงานและผู้บริโภค กระแสที่ขยับเข้ามาไทยพักใหญ่ จนบริษัทไทยหลายแห่งกลายเป็นแบบอย่างให้กับบริษัทในโลก

แล้วมาถึงความดีที่น่าจะสูงสุด นั่นคือ การเลิกทาส คนทุกวันนี้ไม่ค่อยรับทราบการทารุณกรรมต่อมนุษย์จากการค้าทาส แต่เมื่อ 200 กว่าปีที่แล้วนี่เป็นการค้าที่ใหญ่ ประเทศที่หวังเจริญต่างซื้อขายมนุษย์เพื่อนำมาช่วยการผลิต

(https://www.britannica.com/topic/transatlantic-slave-trade)

แรก ๆ ต่างซื้อขายกับประเทศใกล้เคียง ต่อ ๆ มาเมื่อความต้องการมีมากขยายเป็นการซื้อขายระหว่างทวีป มากที่สุดก็คือ ระหว่างทวีปอเมริกากับแอฟริกา

อเมริกาเพราะสหรัฐต้ิองการแรงงานไปปลูกฝ้ายทางมลรัฐภาคใต้ ส่วนแอฟริกาเพราะอยู่ไม่ไกล และคนทวีปนี้ยังไม่เจริญ ค้ากันจนคนที่มีจิตสำนึกทนไม่ได้ ๆ เพราะทุกศาสนาต่างประนามการนำคนมาเป็นทาส

ครั้นแล้วก็มีการเคลื่อนไหวใหญ่ในสหรัฐฯ จนเกิดสงครามกลางเมืองระหว่างกองทัพมลรัฐทิศเหนือกับทิศใต้ รบกันระหว่างปี 2404 – 2408 รวมสี่ปี โดยในที่สุดกองทัพฝ่ายเหนือชนะ  

(https://qz.com/378533/for-the-last-time-the-american-civil-war-was-not-about-states-rights/)

ซึ่งทันทีประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล์น ผู้นำในขณะนั้น ก็ประกาศเลิกทาส โดยทาสทุกคนสามารถเป็นบุคคลอิสระ ไม่มีพันธะกับผู้ใด อีกทั้งยังได้รับสิทธิ์เป็นพลเมืองครบทุกรูปแบบ

ใหญ่จริง ใหญ่มาก ใหญ่ที่สุด การให้คนดำมีสิทธิ์ทัดเทียมคนขาว และยังให้ทุกวันนี้ ถึงแม้วัฒนธรรมเยียดผิวจะยังไม่สูญหายไปจากประเทศและโลกนี้

แล้วการเคลื่อนไหวเพื่อเลิกการค้าทาสก็ขยายไปทั่้วโลก โดยในจำนวนประเทศที่น้อมรับกระแสก็คือ สยามที่ประเทศชั้นนำทั่วโลกในขณะนั้นต่างยกย่อง จนเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้สยามรอดพ้นจากการถูกยึดเป็นเมืองขึ้น

การเลิกทาสในสยามเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณล้นเหลือของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 หรือสมเด็จพระปิยะมหาราช โดยพระองค์ได้ทรงออกประกาศวันที่ 21 สิงหาคม 2414 เพื่อให้มีการแก้พิกัดค่าตัวทาสใหม่

(https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/687833/)

เป็นประกาศที่มีชื่อ”พระราชบัญญัติพิกัดกระเษียรลูกทาสลูกไทย” ที่ให้ลดค่าตัวทาสเมื่ออายุ 8 ขวบ ค่อย ๆ ลดเรื่อย ๆ จนค่าตัวหมดเมื่ออายุ 20 ปี จากนั้นพออายุ 21 ปีเป็นผู้ใหญ่แล้ว จะเป็นคนที่มีความอิสระครบถ้วน

โอ้! พระมหากรุณาธิคุณนี้ช่วยให้คนสยามเกือบทั้งประเทศ ไม่ต้องตกอยู่ใต้อิทธิพลคนมีอำนาจ ต่างออกมาประกอบอาชีพ จนไทยมีความรุ่งเรืองถึงขณะนี้ นึกก็แล้วกันถ้าไม่ทรงเลิกทาส

(https://www.freepik.com/premium-photo/view-commercial-modern-building-condominium-city-downtown-bangkok-thailand_4364473.htm)

คนสยามจนถึงคนไทยทุกวันนี้จะรบราฆ่าฟันกันหนักขนาดไหน รบเพื่อเลิกล้มระบบทาส รบจนประเทศอาจถูกหั่นเป็นชิ้น ๆ หรือไม่ก็เป็นประเทศเมืองขึ้น โอ้ ๆ ขอจบตอนที่ 1 เพียงเท่านี้่

แล้วจะเขียนต่ออีกหลายตอน เพราะสหรัฐฯยังมีอีกหลายคุณประโยชน์ที่ทำให้โลก รวมทั้งจะสรุปเรื่องวิปริตสภาพอากาศสหรัฐฯ เก็บไว้เขียนตอนนั้นเพื่อจะได้ทราบสาเหตุและการแก้ไข

(https://www.bobvila.com/slideshow/these-30-places-have-the-worst-weather-in-america-51814)

ตอนนี้ยังไม่มีใครทราบสาเหตุ แปลก ๆ ๆ ๆ สุดแปลก

           …

You may also like...