ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 34,575 ราย เพิ่มขึ้น 965 ราย

You may also like...