ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 34,575 ราย เพิ่มขึ้น 965 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 34,575 ราย (เพิ่มขึ้น 965 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 654 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 9 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 302 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 18,179 ราย)

เสียชีวิตรวม 97 ราย (วันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 28,288 ราย(81.82%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 40 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 6,190 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
965 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ(197) ปริมณฑล(115) จังหวัดอื่นๆ (653)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(3) และ อยู่ระหว่างประสาน(6) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
 • จากประเทศอินเดีย 1 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 5 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 137 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.9 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 110 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.5)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 56,522 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 576,298 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 13.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 160,694 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 12 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 90
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 112 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,596 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 12 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 362,173 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 1,317 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 4,515 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 30 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 52 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 3 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 12 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

You may also like...