ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 46,023,016 โดส ทั่วโลกฉีด 6,010 ล้านโดส ใน205 ประเทศ

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 22 กันยายน ฉีดวัคซีนแล้ว 46,023,016 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,010 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 339.95 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 98%”


➡️(22 กันยายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 6,010 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 33.5 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 387 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 182 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว”


ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 339.95 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (77.8% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 128.60 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 46,023,016 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 58.48%


🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 6,010 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

 1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 22 กันยายน 2564
  จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 46,023,016 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
  -เข็มแรก 29,501,110 โดส (44.6% ของประชากร)
  -เข็มสอง 15,899,158 โดส (24% ของประชากร)
  -เข็มสาม 622,748 โดส (0.9% ของประชากร)
 2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 22 ก.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 46,023,016 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 811,915 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 625,131 โดส/วัน
 3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
  วัคซีน Sinovac
 • เข็มที่ 1 14,473,167 โดส
 • เข็มที่ 2 3,501,223 โดส
 • เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน AstraZeneca

 • เข็มที่ 1 10,224,330 โดส
 • เข็มที่ 2 9,627,405 โดส
 • เข็มที่ 3 219,566 โดส

วัคซีน Sinopharm

 • เข็มที่ 1 4,383,861 โดส
 • เข็มที่ 2 2,325,385 โดส
 • เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน Pfizer

 • เข็มที่ 1 419,752 โดส
 • เข็มที่ 2 445,145 โดส
 • เข็มที่ 3 403,182 โดส
 1. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย
 • บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 124.3% เข็มที่2 116.6% เข็มที่3 87.5%
 • เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 60.2% เข็มที่2 46.2% เข็มที่3 0%
 • อสม เข็มที่1 70.6% เข็มที่2 50.8% เข็มที่3 0%
 • ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 54.4% เข็มที่1 27.4% เข็มที่3 0%
 • ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 60.3% เข็มที่2 30.9% เข็มที่3 0%
 • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 55% เข็มที่2 28.1% เข็มที่3 0%
 • หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 12.4% เข็มที่2 6.6% เข็มที่3 0%
  รวม เข็มที่1 59% เข็มที่2 31.8% เข็มที่3 1.2%
 1. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล
  กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 76.7% เข็มที่2 36.3% เข็มที่3 1.3% ประกอบด้วย
 • กรุงเทพฯ เข็มที่1 98% เข็มที่2 43.2% เข็มที่3 1.9%
 • สมุทรสาคร เข็มที่1 60.5% เข็มที่2 29.5% เข็มที่3 0.6%
 • นนทบุรี เข็มที่1 60.3% เข็มที่2 30.2% เข็มที่3 0.7%
 • สมุทรปราการ เข็มที่1 56.6% เข็มที่2 32.4% เข็มที่3 0.6%
 • ปทุมธานี เข็มที่1 48.8% เข็มที่2 30.7% เข็มที่3 0.8%
 • นครปฐม เข็มที่1 38.7% เข็มที่2 20.2% เข็มที่3 0.7%

จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 31.7% เข็มที่2 18.4% เข็มที่3 0.7%

 • ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 62.1% เข็มที่2 29% เข็มที่3 0.6%
 • ชลบุรี เข็มที่1 60% เข็มที่2 30% เข็มที่3 1%
 • พระนครศรีอยุธยา เข็มที่1 50.5% เข็มที่2 25.3% เข็มที่3 0.5%
 • เพชรบุรี เข็มที่1 44.4% เข็มที่2 28.4% เข็มที่3 0.8%
 • ยะลา เข็มที่1 43.9% เข็มที่2 21.5% เข็มที่3 0.7%
 • สงขลา เข็มที่1 38% เข็มที่2 23.1% เข็มที่3 1.2%
 1. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 339,952,875 โดส ได้แก่
 2. อินโดนีเซีย จำนวน 128,609,965 โดส (29.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
 3. ไทย จำนวน 46,023,016 โดส (44.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
 4. ฟิลิปปินส์ จำนวน 42,131,771 โดส (20.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
 5. มาเลเซีย จำนวน 40,925,929 โดส (67.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
 6. เวียดนาม จำนวน 35,071,714 โดส (29%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
 7. กัมพูชา จำนวน 23,855,870 โดส (73.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
 8. สิงคโปร์ จำนวน 9,140,736 โดส (77.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
 9. พม่า จำนวน 9,001,616 โดส (10.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
 10. ลาว จำนวน 4,776,720 โดส (38.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
 11. บรูไน จำนวน 415,538 โดส (57.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
 • คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ
 1. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
 2. เอเชียและตะวันออกกลาง 68.62%
 3. อเมริกาเหนือ 9.96%
 4. ยุโรป 11.69%
 5. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.94%
 6. แอฟริกา 2.27%
 7. โอเชียเนีย 0.52%
 8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
 9. จีน จำนวน 2,180.99 ล้านโดส (77.9% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
 10. อินเดีย จำนวน 826.27 ล้านโดส (30.2%)
 11. สหรัฐอเมริกา จำนวน 386.78 ล้านโดส (60.4%)
 12. บราซิล จำนวน 223.47 ล้านโดส (54.2%)
 13. ญี่ปุ่น จำนวน 153.12 ล้านโดส (60.7%)
 14. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
 15. มัลดีฟส์ (97.1% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
 16. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (90.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
 17. อุรุกวัย (86.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
 18. บาห์เรน (85.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
 19. กาตาร์ (83.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
 20. อิสราเอล (81.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
 21. คิวบา (81.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna J&J และ AstraZeneca/Oxford)
 22. ชิลี (80.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
 23. จีน (77.9%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac และ CanSino)
 24. สิงคโปร์ (77.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

You may also like...