สหราชอาณาจักรหนุนออกอียู.
เสียงโหวต 51.9% ต่อ 48.1%

You may also like...